Cereales - Arbu Curados
Des del naixement dels nostres garrins fins al sacrifici, el Duroc ARBU consumeix 8 tipus de pinsos diferents només per a aquesta línia de producte, amb l’objectiu d’ajustar al màxim el seu creixement, la seva conformació càrnia i les seves necessitats nutricionals.
En la fase de creixement aquests animals exigeixen una alimentació menys energètica però més proteica i amb una bona aportació de fibra que afavoreixi un desenvolupament harmònic i pausat.
En l’engreix mantenim alts els nivells de fibra per elevar les aportacions energètiques i així aconseguir el grau d’infiltració de greixe exigit al nostre Duroc ARBU.
Les decisions alimentàries es prenen a partir d’estudis constants de modelització sobre el creixement en viu i la configuració de la canal.