Granjas - Arbu Curados
La nostra producció està en un radi de 50 km al voltant de l’escorxador propi. Aquesta dada és especialment important, ja que redueix considerablement l’estrès del viatge i el temps de dejuni anterior al sacrifici, amb la consegüent reducció del nivell d’estrès de l’animal.
És la suma de la proximitat i la sanitat ambiental el que confereix a la carn d’aquests porcs una qualitat i característiques molt peculiars, singulars, úniques.